ابوالفضل اکبرزاده

سلام خوش آمدید

۴ مطلب در دی ۱۴۰۱ ثبت شده است

سردار بی باک نبی

نامیده اسمت را علی

  • ابوالفضل اکبرزاده

کار عالم را به غقبا دادم و گفتم خدا

لیک در بزم رضایت از شما جویم دعا

  • ابوالفضل اکبرزاده

عالم نیازِ مادری دارد

مولا نیاز همسری دارد

  • ابوالفضل اکبرزاده

غم تو جهان دیده و به قسم، شد فدای عدم

ای تو زهرا جان

  • ابوالفضل اکبرزاده
ابوالفضل اکبرزاده
طبقه بندی موضوعی