ابوالفضل اکبرزاده

سلام خوش آمدید

مسئولیت ها:

کنونی:

-ریاست گروه فضای مجازی دارالباقر(2سال)

-مسئول فناوری ناسورکو(3سال)

-روابط عمومی کارگاه جهاد تبیین(1سال)

-مسئول تحلیل و رصد حوزه6 سپاه حر مشهد

 

سابق:

-دبیر کارگاه جهاد تبیین(1سال)

-ریاست گروه رسانه ای ناسور(2سال)

 

تخصص:

-نویسنده

-شاعر

-تحلیلگر و پژوهشگر رسانه و هوش مصنوعی

 

ابوالفضل اکبرزاده
طبقه بندی موضوعی