ابوالفضل اکبرزاده

سلام خوش آمدید

۴ مطلب در تیر ۱۴۰۲ ثبت شده است

به بالای بلندی قامت زهرا پدید آید

به صور مشرب و مستی همانا حیدری آید

  • ابوالفضل اکبرزاده

عاشق نگشته آن زاهد گوشه گیر ما

عشقش بریده همی قلب ماسوا

  • ابوالفضل اکبرزاده

هر شب و روز برای حرمت بی تابم

عاشق بین صفا و مروه ی اربابم

  • ابوالفضل اکبرزاده

ای علی، گوهر نشان، دریای دیده

گلشن نام شما دین را تنیده

  • ابوالفضل اکبرزاده
ابوالفضل اکبرزاده
طبقه بندی موضوعی