ابوالفضل اکبرزاده

سلام خوش آمدید

۳ مطلب در آذر ۱۴۰۱ ثبت شده است

با دل بشکسته و این دیده زار آمدم

من فقیر هست تو با حال نادار آمدم

  • ابوالفضل اکبرزاده

سینه ام پر درد و درد من بود از این فراق

آه من از درد و درد من تویی ای اشتیاق

  • ابوالفضل اکبرزاده

ای که از هر دو جهان باخبری

کی رسد تا ز جهان دل ببری

  • ابوالفضل اکبرزاده
ابوالفضل اکبرزاده
طبقه بندی موضوعی