ابوالفضل اکبرزاده

سلام خوش آمدید

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

امروز که با دوستانم در مورد تصمیمات هیئت و مسجد و بسیج صحبت می کردم دیدم خوبه که بیایم یه جایی برای طراحی های موثری که در 

امروز که با دوستانم در مورد تصمیمات هیئت و مسجد و بسیج صحبت می کردم دیدم خوبه که بیایم یه جایی برای طراحی های موثری که در همین موارد انجام می دهیم تشکیل دهبم.

همانجا گفتم به نظر شما بهتر نیست که به یه محیط یکپارچه فکر کنیم نه این گوشه کاری ها و کارهای کوچک.

موثر بود کاش ادامه پیدا کند.

  • ابوالفضل اکبرزاده
ابوالفضل اکبرزاده
طبقه بندی موضوعی